Woningcorporaties hebben de laatste tijd steeds meer te maken met maatschappelijke thema’s. Onder andere de energietransitie en ontwikkelingen richting een digitale samenleving (data-gedreven oplossingen) spelen daarin een grote rol.

Duurzaamheid krijgt daarin steeds meer de boventoon waardoor winstoogmerk niet meer primair het doel is. Grondstoffen worden hergebruikt, zonnepanelen zijn de standaard en het warmtenet krijgt een steeds grotere dekking.

Na het doorlopen van ons Data Analytics Traineeship is Robert Hartgerink bij ProWonen gestart. ProWonen, een sociaal huisvester en maatschappelijk ondernemer in hart en nieren, zet zich al meer dan 100 jaar in voor prettig wonen in de Achterhoek. Dit voor mensen die op hun hulp aangewezen zijn. Zoals ze zelf zeggen: “Iedereen heeft recht op een (t)huis."

Robert heeft zich in het afgelopen half jaar bezig gehouden met diverse vraagstukken vanuit de organisatie. Deze vraagstukken lost hij op / maakt hij inzichtelijk door de inzet van dashboards in PowerBI. Hoe zien de verschillende zoekprofielen eruit? Én wat zijn de huidige slagingskansen voor woningzoekende?

Ook intern is de inzichtelijkheid uiteraard van groot belang. A.d.h.v. financiële data, teamdashboards en Role Level Security werkt Robert hard aan een data-gedreven ProWonen. Ga zo door Robert!