Collega’s binnen de organisatie mee krijgen op het gebied van data. Hoe doe je dat? Chris van Nierop y Sanchez implementeerde daar Tableau Tuesday voor bij TU Delft.

Over Chris en TU Delft

Chris van Nierop heeft de bachelor Scheikunde afgerond aan de Universiteit van Leiden. Vervolgens heeft hij zijn master sustainable technology aan de TU Delft behaald. Door zijn werkervaring als asset manager van zonneparken merkte hij dat hij meer impact wilde maken op het gebied van data. En zo is hij in maart 2022 gestart met het Data Analytics Traineeship van Smart Data People. Bij het zoeken naar een passende opdrachtgever voor Chris kwam TU Delft naar voren waar hij als BI Specialist werkt. Chris werkt voor de afdeling Extension School. Deze afdeling houdt zich bezig met online onderwijs.

Met welke projecten ben je bezig voor deze afdeling?

Er is veel data op het gebied van vakken: wanneer start en eindigt een vak? Daarnaast is er ook veel studentinformatie: waar komen de studenten vandaan, hoe beviel het vak? Deze data werd voorheen handmatig in Excel verwerkt. Vervolgens is hier een ETL pipeline voor opgezet waardoor het gehele proces werd versneld, zodat eindgebruikers de data kunnen gebruiken. Chris bouwt van de beschikbare data dashboards in Tableau. Echter maakt niet iedereen binnen de organisatie gebruik van de dashboard. Om die reden heeft Chris de Tableau Tuesday ingericht. Elke week verstuurt hij een bericht naar collega’s van de afdeling om te laten zien zij het beste met Tableau kunnen werken. Hoe kan er gefilterd worden, of hoe kan er bepaalde data opgeslagen worden?

Welke kansen zie jij in jouw rol?

De kansen die Chris ziet is het meekrijgen van andere collega’s binnen de organisatie. Dat is ook de reden waarom hij Tableau Tuesday in het leven heeft geroepen. Dit kan ook helpen om mensen meer met elkaar in gesprek te gaan en op die manier te peilen waar behoeftes liggen. Hier komen dan weer nieuwe behoeftes uit, zoals het verbeteren van de datakwaliteit: welke faculteiten, welke vakken horen bij welke faculteit, startdata en financiële codes. Voorheen werd deze data niet goed in kaart gebracht. Doordat hier nu een dashboard van gebouwd wordt, is direct inzichtelijk welke missende data er is. Chris ziet het als een kans om dit verder uit te bouwen.

Ga zo door Chris!