Binnen de zorg is veel vraag om data inzichtelijk te maken. Zo ook binnen zorgorganisatie Pluryn waar Michelle van Delden als Business Intelligence Specialist werkt.

Over Michelle en Pluryn

Na het doorlopen van het Data Analytics traineeship van Smart Data People is Michelle in een team van drie BI-specialisten binnen Pluryn terecht gekomen. Een grote zorginstelling met een breed pakket aan zorgsectoren, zoals gehandicaptenzorg, jeugdzorg en volwassenenzorg. Tegelijkertijd is de geleverde zorg ook zeer divers, van dagbesteding tot zeer specialistische zorg. Daarnaast kan de zorg zowel aan huis (ambulant) als binnen de instelling (intramuraal) geleverd worden. Dat maakt het meteen erg complex om data goed in kaart te brengen.

Kan je een voorbeeld noemen van een project waarmee je bezig bent?

Michelle is verantwoordelijk voor het verwerken van data tot aan het rapporteren in verschillende KPI’s. Dit zet zij veelal om in dashboards om inzicht te creëren. Een project waar Michelle mee bezig is, is om het aantal medewerkers op een groep (het aantal fte) uit te zetten tegenover de begroting. Hierbij wordt naast de inzet van vast personeel ook gekeken naar de inzet van flex-medewerkers en het uitlenen van medewerkers aan andere groepen. Ook kan  gekeken worden of er in de toekomst voldoende medewerkers zijn om de zorg te kunnen leveren. Op basis van dit soort dashboards  maakt het management beslissingen.

Met welke uitdagingen heb je te maken binnen de zorg?

Er is veel vraag naar het inzichtelijk maken van bepaalde vraagstukken. De zorg is erg complex met verschillende wetten en financieringsvormen. Er is dan ook veel vraag naar hoe bepaalde processen binnen Pluryn verlopen. Zijn alle zorgproducten correct geregistreerd? Wordt de financiering tijdig aangevraagd en ook tijdig verlengt? Wordt een boeking gedurende het jaar nog gewijzigd, en zo ja, wat is er gewijzigd? Kunnen we de benodigde zorg leveren voor het afgesproken tarief? Interessante vraagstukken waar Michelle zich regelmatig over buigt en dit vervolgens in kaart brengt.

Hoe bevalt je werk inmiddels na een jaar bij Pluryn?

Het werk wat Michelle doet vindt zij erg leuk: van begin tot eind betrokken zijn bij het project, zowel in de back- als front-end. Regelmatig krijgt zij vanuit het management terug dat de dashboards en rapporten heel waardevol zijn om verschillende datavraagstukken inzichtelijk weer te geven en mee te nemen in de besluitvorming. Datagedreven sturen vindt steeds meer plaats, zo ook binnen de zorg.

Ga zo door Michelle!