Thomas Tolsma volgt het Business IT Traineeship

Na vijf intensieve en onstuimige weken zit de eerste helft van het leertraject bij Smart Data People erop. Gedurende deze vijf weken hebben we ons o.a. bezig gehouden met Soft Skills, BiSL en Scrum; een Agile framework voor projectmanagement. We hebben de Scrum-principes en procestheorie behandeld die ten grondslag liggen aan Agile werken, het Scrum-framework en de rol hierin van de Scrum Master. Hier lag de nadruk op het bevorderen van adaptiviteit, snelle levering van waarde en continue verbetering.

Tijdens de BiSL trainingen hebben we het BiSL raamwerk voor het beheren van informatiemanagementprocessen binnen een organisatie behandeld en inzichten verkregen hoe we de informatiebehoeften van de business kunnen identificeren en vertalen naar IT-oplossingen. Gedurende de Soft Skills trainingen hebben we zaken besproken zoals: communicatie, samenwerking en probleemoplossend vermogen.