Raoul Mevis volgt het Data Analytics Traineeship

Na het afronden van de praktijkopdrachten die bij verschillende bedrijven zijn uitgevoerd, hebben alle trainees gepresenteerd waar ze in die periode aan hebben gewerkt. Het was leuk om te zien dat iedereen zich met verschillende onderdelen binnen het BI-spectrum heeft bezig gehouden, van back-end tot front-end. Zelf ben ik bezig geweest aan een Power-BI dashboard bij MCB Group, waar ik in drie weken al veel heb kunnen leren.

De laatste week van het traineeship stond in het teken van zelfstudie voor Certified Associate Python Programming. Hiermee sluiten we het vakinhoudelijke gedeelte van het leertraject bij Smart Data People alweer af. Ik kijk er naar uit om in september aan het werk te gaan en de opgedane kennis te kunnen toepassen en ontwikkelen, maar nu nog even genieten van de vakantie.