Amy van Beers volgt het Data Analytics Traineeship

Afgelopen week zijn we gestart met onze praktijkopdrachten. Samen met Manon Maarseveen ben ik begonnen bij Pinkroccade Local Government in ’s-Hertogenbosch. Hier hebben wij allebei de opdracht gekregen om een PowerBI Dashboard te maken voor een specifieke gemeente.

Deze eerste week was gericht op het achterhalen welke informatie er precies op het dashboard moet worden weergegeven. Hierin zijn we verschillende keren met de gemeentes in gesprek gegaan om duidelijkheid te krijgen over welke data gevisualiseerd dient te worden.

Verder zijn we met name bezig geweest met het puzzelen van de data, het linken van verschillende tabellen en uitzoeken in welke tabellen de gegevens te vinden zijn.

De week hebben we afgesloten met een les in Dashboard Design van Lonneke Opsteegh (StatStories), die ons kort de ins en outs heeft gegeven hoe een dashboard het beste kan worden weergegeven. We hebben hier kort gekeken naar verschillende graphics en gaan hier volgende week nog verder op in!