De ervaringen van Amro Badawi tijdens het Data Science Traineeship

In de vijfde week begonnen wij aan de fundementals van Azure, het cloudplatform van Microsoft. Het doorlopen van de grondbeginselen van Microsoft Azure bood inzichten in cloud opslag, computing, netwerken, virtuele machines, en machine learning. Wij als (toekomstige) data scientists/engineers zullen zeker gebruik kunnen maken van deze diensten. Ook was deze certificering een goede basis voor de andere Azure-certificeringen zoals Data Engineering on Azure, en Data Science on Azure. In de zesde week stond Data Science in Python centraal.

Gerelateerd aan voorgenoemde Data Science on Azure, kwam nu Python met focus op Data Science en Machine Learning aan bod. Dit online learning programma leerde ons de fundamenten van Python omtrent werken met data, analyse, visualisaties en machine learning. De opbouw was uitstekend, omdat het een geleidelijke learning curve had met hands-on opdrachten. Ook omvatte het veelgebruikte libraries zoals NumPy en Pandas. Door de combinatie van deze verschillende onderwerpen, zorgde deze cursus voor een waardevolle verrijking van vaardigheden voor ons, data scientists in opleiding.